Numery: 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Lista członków klubu

Numer (01) kwiecień 2008

Kariera:
Po drodze, zwanej karierą
najgładziej toczy się zero*

8 kwietnia 2008 r. w siedzibie Osiedlowego Klubu Kultury "Krąg" odbyło się kolejne, z zarazem pierwsze zebranie Dziennikarskiego Klubu Seniorów. "Kolejne" - bowiem już od lat to samo grono dziennikarzy - emerytów działało jako Zespół Starszych Dziennikarzy przy Wielkopolskim Oddziale Stowarzyszenia Dziennikarzy, a wcześniej przy Wielkopolskim Oddziale SDP.

Obecnie Dziennikarski Klub Seniorów skupia w swych szeregach dziennikarzy - emerytów niezależnie od tego, czy w ogóle należą/należeli, czy nie do któregoś z licznych stowarzyszeń dziennikarskich.
Natomiast "pierwsze", ponieważ na poprzednim, marcowym zebraniu przyjęta została uchwała, że wobec pogarszającej się kondycji fizycznej członków Koła (podeszły wiek) niezbędne staje się znalezienie dodatkowego wsparcia i opieki, niezależnie od dalszych kontaktów z SDRP i innymi organizacjami dziennikarskimi. Uchwała ta przewiduje nawiązanie, a raczej zacieśnienie kontaktów z grunwaldzkim Klubem Osiedlowym "Krąg" przez włączenie się w orbitę działalności "Kręgu" jako Dziennikarski Klub Seniorów.

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem współpracy znajdujemy ze strony "Kręgu" realną pomoc (między innymi lokalową) w organizowaniu spotkań, a w zamian oferujemy współpracę i w miarę naszych możliwości pomoc w działalności klubu.

Prezes Dziennikarskiego Klubu Seniorów
Witold De Mezer

O obliczu:
Czasami lada drobnostka zaważy
że już ci z własną twarzą nie do twarzy

Wydarzenia

W dniu 9 kwietnia w Klubie Osiedlowym "Krąg" odbyło się doroczne zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald". Prowadził je członek Dziennikarskiego Klubu Seniorów, Józef Mozio. Przewodnictwo zebrania powierzono mu jednogłośnie. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Polcji i Straży Miejskiej, pod których adresem skierowasno liczne postulaty dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa w naszej dzielnicy.

Dnia 10 kwietnia o godzinie 17-tej w klubie "Krąg" odbył się wieczór autorski naszego kolegi Ryszarda Podlewskiego, autora dwóch pozycji książkowych , (niezależnie od wielu publikacji), od niedawna członka Związku Literatów Polskich.

W czwartek, 24 kwietnia odbyło się comiesięczne spotkanie towarzyskie dziennikarzy w "Monidle" na ulicy Matejki. Następne spotkanie odbędzie się, jak zawsze, w czwarty czwartek miesiąca, o czwartej, czyli 29 maja o godzinie 16-tej. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do spędzenia kilku godzin na miłej rozmowie przy kuflu piwa. Restauracja "Monidło" położona jest przy ulicy Matejki, pomiędzy Skrytą, a Grunwadzką - numer 68.

Twórca:
Nie miewa natchnienia
bez umowy zlecenia

Nasz gość

8 kwietnia gościem naszego klubu był przedstawiciel Fundacji Kórnickiej, Mirosław Kwieciński. W bardzo interesującej i atrakcyjnej gawędzie przedstawił dzieje Zamku Kórnickiego i biblioteki oraz niezwykłe losy rodzin, związanych z tym Zamkiem. O przedziwnych powiązaniach i koligacjach tych rodzin świadczy między innymi fakt, że ostatni właściciel dóbr kórnickich - Władysław Zamojski, urodzony w Paryżu w 1853 roku poprzez rodzinne powiązania swej babki, Izabeli z Działyńskich, uznawany był za "syna swego dziadka".

Nasz gość, pan Mirosław Kwieciński ofiarował Klubowi "Krąg" i Dziennikarskiemu Klubowi Seniorów 10 egzemplarzy książek, opisujących dzieje Kórnika i rodzin z nim związanych.

W spotkaniu dnia 8 kwietnia 2008 r. uczestniczyło 15 członków Dziennikarskiego Klubu Seniorów.


Gwóźdź:
Uczy nas los gwoździa
wynika zeń bowiem,
że gdyś twardy, ostry -
biją cię po głowie.

Dobre wieści z SDRP

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej dokonał podczas ogólnego zebrania członków podsumowania czteroletniej działalności. Dobrą wieścią była przede wszystkim informacja o stanie finansów oddziału, które opierają się głównie na składakach członkowskich. Niedano był z tym problem. Otóż za zadłużenia Zarządu Głównego SDRP warszawski Urząd Skarbowy zajął jego konta, a wraz z nimi także niektore konta oddziałów, w ty,m również poznańskie. Ale na szczęście zasoby Wielkopolskeigo Oddziału zostały - po częśćiowej rogulacji zadłużenia, zwrócone i nie grozi już nam paraliż finansowy..

Inną, względnie dobrą wiadomością, jest coraz lepsze porozumiewanie się Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP w sprawie wspólnych działań, co jeszcze niedawno nie było w ogóle brane pod uwagę. Jest to więc przecieranie dróg do ewentualnego przyszłościowego zjednoczenie obu tych stowarzyszeń. Jednak do tego droga jest jeszcze odległa. Ale już pierwsze kroki zostały podjęte. Aby jednak do tego doszło potrzeba dużo dobrej woli obu dotychczas zwaśnionych stron..

Uczestnicy zebrania postanowili także rozpocząć starania o ustanowienie dorocznej nagrody dla młodych dziennikarzy, zajmujących się dziennikarska działalnością w szeroko pojętej publicystyce kulturalnej i nadanie jej imienia , zmarłego w marcu br. wybitnego poznańskiego dziennikarza Zdizslawa Beryta.

Podczas zebrania dokonano wyboru nowych wladz oddziału. Ponownie przewodniczącym został Stefan Kostecki, który wraz z Ryszardem Slaińskiem reprezentowąc będą Wielkopolski Oddział z Zjeździe Krajowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospoletej Polskiej.

Janusz Marciszewski

W sklepie samoobsługowym:
Handlowa myśl pobożna
w kształt się oblekła prędki:
wszystkiego dotknąć można
z wyjątkiem ekspedientki

Ryszard Podlewski

Ryszard Władysław Tadeusz Podlewski urodził się 18 marca 1932 roku we Wronkach, powiat szamotulski, wojewóztwo Wielkopolskie. Już przed II Wojną Światową skończył tamże 1 klasę Szkoły Powszechnej.. W listopadzie 1939 roku został wraz z rodziną najpierw osadzony przez Gestapo w Więzieniu Karnym we Wronkach, a potem pierwszym transportem z Wielkopolski wywieziony ze 180 innymi rodzinami byłych Powstańców Wielkopolskich, nauczycieli, urzędników państwowych i rezerwistów wojskowymi, wagonami bydlęcymi w mroźną szczególnie zimę, do tzw. Generalnej Gubernii.

W czasie wojny jako gazeciarz zarabiał sprzedażą prasy,papierosów i bibułek. Po powrocie do Wielkopolski kończy 8 klas Szkoły Podstawowej, a następnie uczęszcza do Liceum im.Piotra Skargi w Szamotułach,gdzie m.in.redaguje gazetę szkolną i jest korespondentem "Sztandaru Młodych"w Warszawie.
Z zamiarem zostania dziennikarzem studiuje filologię polską na Uniwersytecie Poznańskim. W r.1953 debiutuje fraszkami na łamach "Głosu Wielkopolskiego", współtworzy kabaret studencki "Żółtodziób" jako autor i aktor oraz kierownik literacki. Za program pt. "Otrzęsiny" kabaret ten na Ogólnopolskim Festiwalu Kabaretów Studenckich w Warszawie zdobywa 3 miejsce po tak słynnych potem scenach studenckich jak "Bim-Bom" w Gdańsku, czy "STS" w Warszawie. Nawiązuje wówczas także współpracę z słynnym pismem młodzieży "Po prostu" w Warszawie i jest jednym z współpracowników poznańskiego pisma studentów: "Wyboje". Oba pisma rozwiązano. Współpracuje jako autor i aktor z "Polskim Radiem"-Poznań, co owocuje przydziałem pracy po studiach polonistycznych, zamiast do któregoś z liceów, do Polskiego Radia w Kielcach.

W ciągu 20 lat pracy w Radio pisuje teksty do programów satyrycznych, literackich, kabaretu dziennikarzy "Kaczka", oraz kilkunastu "Szopek Dziennikarskich". Nagrywa reportaże literackie i społeczne, uzyskując m.in. Nagrodę Ministra Kultury, Odznakę "Zasłużony dla Radia i Telewizji", Nagrodę Kulturalną M.Kielce za pierwsze filmy o tym mieście oraz odznaki "Zasłużony dla Kielc" oraz "Zasłużony dla Województwa Kieleckiego". W tym czasie też jest pierwszym Prezesem Grupy Literackiej "Ponidzie", publikującej swoje utwory m.in. w "Kamenie" lubelskiej. Jako satyryk, fraszkopisarz i aforysta cały czas drukuje swoje utwory w pismach satyrycznych i literackich jak "Szpilki" w Warszawie", "Przekrój" w Krakowie, "Karuzela" w Łodzi, czy "Kaktus" w Poznaniu i wielu innych.

W latach 1972-1973 na Wydziale Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. "Percepcja programów nocnych Polskiego Radia" uzyskuje tytuł magistra.

Pod koniec pracy w Rozgłośni P.R. w Kielcach przez kilka lat prowadzi programy "Nocnych Kielc" nawiązując kontakty z odbiorcami, co owocuje jedynym w swoim rodzaju Zjazdem Przyjaciół Nocnych Kielc u stóp świętokrzyskiej Łysicy. Pisze piosenki dla zespołów "Arianie" i "Bezimienni" np. "Czarownicę z Łysicy" i inne.

W tym też czasie zaczyna ożywioną współpracę z Telewizją Warszawską, realizując szereg reportaży społecznych oraz literackich "na żywo" m.in. z Ernestem Bryllem.
Zdobywa też nagrody w konkursach na scenariusze tv. reportaży: "Gigant na glinie stawiany" oraz "Człowiek w cieniu Wielkiego Pieca".. żaden z nich nie został jednak zrealizowany...

W roku 1975 przeniesiony służbowo do Telewizji Poznańskiej, ciągle na marginesie ożywionej pracy dziennikarskiej zamieszcza swoje utwory satyryczne w poznańskim "Tygodniu", "Głosie Wielkopolskim", "Gazecie Poznańskiej" czy "Expresie Poznańskim". W Telewizji Poznań przez 8 lat ukazywały się jego autorskie felietony, komentujące sprawy, które telewidzom uprzykrzały życie, o charakterze także napoły satyrycznym, a napoły interwencyjnym. Cykl bardzo popularny wówczas nosił tutuł: "Gwóźdź w bucie". Po kolejnym wyrzuceniu go z programu telewizyjnego przez szybko zmieniających się Szefów, raz zawieszany, potem znów wznawiany, przeniesiony został na 2 lata na łamy "Gazety Poznańskiej", gdzie towarzyszył mu ciągle nowy aforyzm. Na druk książkowy utworów ciagle nie starczało czasu, ale ukazywały się one w antologiach:

1. "Myśli ludzi wielkich,średnich" 1959 w Warszawie
2. "Technika na wesoło" 1960 w Warszawie
3. "Współczesna Aforystyka Polska" 1984 w Łodzi
4. "Kpinki i docinki" 1989 w Poznaniu
5. "Aforystykon" 1992 w Opolu
6. "Aforyzmy polskie" 2001 w Kętach
7. "Księga Aforystyki Polskiej" - "Potęga myśli" 2002 w Katowicach,
8. "Aforyzmy świata" 2003 w Katowicach
9. "Aforystyka polska" - "Polnische Aphoristic" 2004 w Poznaniu
10."Księga Aforyzmów" 2005r w Warszawie
11. "Wielka Księga Myśli Polskiej" 2005 w Warszawie.

Pod wpływem kolegów zebrałem pierwszy tom swoich myśli rozproszonych, oraz dodałem nowe, wydając wreszcie w całości autorski tom pt. "Rok z Vat-em" nakładem Wielkopolskiej Agencji Literackiej w Poznaniu w r.2006.

Drugi tom małych form literackich wyszedł pt. "DRAKO-róbstwo" także nakładem WAL. Zawiera 5 rodzajów drobiazgów satyrycznych: fraszki, aforyzmy, limeryki, epitafia i humoreski. Tom zilustrowany został pracami, odnalezionymi pośmiertnie w tekach rysunków Stanisława Mrowińskiego, znanego plastyka o wszechstronnych możliwościach. Udostępniła je Żona Artysty - Irena Mrowińska.

Ryszard Podlewski nadal jako dziennikarz pracuje w miesięczniku "Nasza Wielkopolska" i przygotowuje kolejne dwa tomy: "Aforyzmy polskie" w tłumaczeniu na język angielski,oraz cykl felietonów z podróży po Stanach Zjednoczonych.

Dwa pierwsze tomy przyniosły uznanie autorowi w postaci przyznania mu tytułu członka rzeczywistego Związku Literatów Polskich.

Spotyka się z bardzo ciepłym przyjęciem czytelników oraz uczestników Spotkań Autorskich zarówno w Poznaniu jak i na obszarze województwa wielkopolskiego.

Za pracę, już na emeryturze wyróżniony został odznaką "Zasłużony dla województwa wielkopolskiego", "Krzyżem Kombatanckim", oraz medalem "Labor omnia vincit" zwanym także medalem za pracę organiczną. Za pracę zawodową otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę "Srebrnego Ratusza", szereg nagród za reportaże radiowe. Jest zasłużonym dla Miasta Poznania, dla Województwa Poznańskiego.

Zapowiedzi

Kolejne spotkanie Dziennikarskiego Klubu Seniorów odbędzie się we wtorek, 13 maja o godzinie 11.00 W programie jest wspólny z członkami Klubu Seniora z "Kręgu" wyjazd autobusem do Kórnika, gdzie zwiedzimy bibliotekę, zamek i park. Odjazd spod Klubu Osiedlowego "Krąg".

W środę, 14 maja 2008 r. o godzinie 18-tej w Klubie "Krąg" odbędzie się spotkanie towarzyskie z okazji urodzin Janusza Marciszewskiego. Solenizant zaprasza wszystkich członków DKS. Osoby towarzyszące mile widziane.* Wszystkie fraszki autorstwa R. Podlewskiego z tomiku "DRAKO-róbstwo"

Copyright (c) .2008-2015. by LT Media Net