Numery: 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Lista członków klubu

Numer (11) maj 2009

Nasze spotkanie

Spotkanie Dziennikarskiego Klubu Seniorów w dniu 12 maja było w całości poświęcone wręczeniu nagrody „Hipolita” redaktorowi Józefowi Mozio. Jest to już czwarty „Hipolit” przyznany członkowi naszego klubu. Poprzednio otrzymali tę nagrodę Lech Konopiński, Ryszard Podlewski i Witold de Mezer.

Statuetkę z popiersiem wielkiego poznaniaka wręczył laureatowi Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król. Redaktor Józef Mozio został także wpisany na listę Liderów Pracy Organicznej.

Szczerze gratulujemy naszemu powszechnie lubianemu i szanowanemu Koledze.


Nasi Koledzy – Józef Mozio

Redaktor Józef Mozio urodził się 15 marca 1937 roku w Turku Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową w dziennikarstwie rozpoczął już w ostatnich latach studiów, po pamiętnym „przełomie październikowym,” w 1956 roku. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej – od praktykanta do redaktora naczelnego.

Już w toku studiów związał się z ruchem ludowym i odradzającą się organizacją Związku Młodzieży Wiejskiej. Zarówno te społeczno – polityczne więzi, jak i ujawnione wcześniej zainteresowania sprawiły, że najbliższe mu były sprawy wsi i jej mieszkańców, a także rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Tym właśnie sprawom poświęcił ogromną większość swoich publikacji – najpierw na łamach „Gazety Chłopskiej”, wychodzącej w latach 1956 – 66 w Poznaniu, potem w ogólnopolskim „Dzienniku Ludowym”, wreszcie jako redaktor naczelny „Tygodnika Ludowego” w Poznaniu, od 1983 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 1994.

Ponad 36 lat pracy zawodowej w dziennikarstwie pozwoliło mu nie tylko poznać arkana tego odpowiedzialnego zawodu, ale także polska wieś i jej mieszkańców. Przemierzył wzdłuż i wszerz Wielkopolskę, a także znaczną część Polski północno – zachodniej od Opolszczyzny po Warmię i Mazury. Życie codzienne chłopskich rodzin, przeobrażenia, zachodzące w społeczności wiejskiej w sferze kultury, oświaty, sportu, zdrowia, przemiany w świadomości mieszkańców wsi, a także trud rolniczej pracy ukształtowały jego cechy osobowe: obowiązkowość, wyczulenie na ludzka krzywdę, poczucie odpowiedzialności za to, co się robi.

Wszystkie te cechy Józef Mozio wykorzystuje od dziesięciu lat, jako redaktor naczelny wydawnictw P.W. „Interbud”Sp. Zoo, wychodzących pod auspicjami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej oraz Korporacji Producentów żywności – Klubu Promocji Jakości. Jest autorem wielu tekstów, ukazujących się w pismach: „Z postępem”, „Polagra”, oraz „Żywność – promocja – jakość. , a także licznych wywiadów i rozmów z szefami resortu rolnictwa, agencji, działających na rzecz wsi i gospodarki żywnościowej, z przedstawicielami wielu zakładów przetwórczych przemysłu spożywczego.

Wieloletnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej i redakcyjnej sprawia, że potrafi służyć radą i pomocą tym firmom, które chcą w najbardziej atrakcyjny sposób zaprezentować się na łamach wymienionych pism, zachęcić do skorzystania z promocyjnych możliwości oferowanych przez wydawcę. Jest redaktorem wielu innych publikacji książkowych i opracowań, ukazujących inicjatywy i działalność Korporacji Producentów Żywności – Klubu Promocji Jakości oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Redaktor Józef Mozio jest laureatem nagród publicystycznych – krajowych i regionalnych – za publikacje na łamach prasy, jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (obecnie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), oraz Zespołu Starszych Dziennikarzy przy Oddziale Wielkopolskim SDRP, gdzie pełni funkcję skarbnika.


Copyright (c) .2008-2015. by LT Media Net