Numery: 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Lista członków klubu

Numer (19) listopad 2011

Literatura, prasa, internet

Listopadowe spotkanie Dziennikarskiego Klubu Seniora w klubie "Krąg" miało bardzo interesujący przebieg. Na wstępie przewodniczący Zarządu DKS – Ryszard Podlewski – zaprezentował zebranym kilkanaście książek, które przywieźli ze sobą do Poznania autorzy, biorący udział w dorocznym "Poznańskim Listopadzie Poetyckim". Były to tomiki wierszy autorów z różnych stron kraju oraz zagranicznych.

Następnie – nawiązując do kolejnej roicznicy wybuchu II wojny światowej – red. Grzegorz Sporakowski rozdał uczestnikom kserokopie pierwszych stron gazet, ukazujących się w Poznaniu przed wojną: "Dziennika Poznańskiego", "Kuriera Poznańskiego" oraz pisma "Pokrzywy" w języku niemieckim. Były to wydania z ostatnich dni sierpnia i pierwszych dni września 1939 roku. Poinformował też, że w internecie funkcjonuje Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, w której zgromadzono już ponad 140 pozycji prasy wielkopolskiej.

Gościem dziennikarzy – seniorów był tym razem Tomasz Dymaczewski – rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Po insteresującej informacji na temat kształcenia młodych kadr dziennikarskich toczyła się ożywiona dyskusja. Zwrócono w niej uwagę na znaczny zanik zainteresowania społeczeństwa słowem drukowanhym - gazetami, czasopismami - a nawet radiem i telewizją, na rzecz dynamicznego rozwoju różnego rodzaju twórczości internetowej, w postaci blogów, facebooków, portali społecznościowych, itd. Niestety, twórczość ta nie jest najwyższego lotu, a zajmują się nią dziennikarze, którzy nie znajdują zatrudnienia w innych środkach masowego przekazu i nie mogą spełniać swych zawodowych ambicji.

Copyright (c) .2008-2015. by LT Media Net