Numery: 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Lista członków klubu

Numer (20) grudzień 2011

O sprawach zdrowia... i nie tylko

Ostatnie w 2011 roku – w dniu 13 grudnia – zebranie Dziennikarskiego Klubu Seniora w Poznaniu poświęcone było sprawom zdrowia. Ale nie tylko... gdyż rozmawiano także o funkcjonowaniu służby zdrowia oraz o niedostatkach pracy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarząd Klubu zaprosił na spotkanie przedstawicielki Wielkopolskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ: Agnieszkę Jankowską i Karolinę Krawczyk. Obie panie, dobrze przygotowane i zaopatrzone w bogaty zestaw literatury pomocniczej, zaprezentowały zebranym kilka zagadnień, wybranych spośród bogatej palety działań NFZ. Niewątpliwie interesujący jest Zdrowotny Informator Pacjenta. Dokument ten, po raz pierwszy w kraju, wymyślono w Poznaniu już 15 miesięcy temu, ale skorzystało z niego dotychczas zaledwie 13 000 pacjentów.

Zdrowotny Informator Pacjenta zawiera wszystkie dane o chorobach, wypadkach, leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym, o stosowanych lekach, przeprowadzonych zabiegach, leczeniu uzdrowiskowym itp., począwszy od 2004 roku. Dane są co miesiąc aktualizowane. Można go uzyskać w NFZ tylko osobiście lub przez upoważniobego pełnomocnika. Nikt inny nie ma do nich dostępu.

Wokół poruszonych zagadnień toczyła się burzliwa dyskusja. Zabierali w niej głos red.red. Zofia Dohnke, Antoni Antkowiak, Lech Konopiński, Janusz Marciszewski, Józef Mozio, Ryszard Podlewski, Mieczysław Skąpski, Grzegorz Sporakowski...

Członkowie Klubu postanowili jedno z następnych zebrań poświęcić zagadnieniom lecznictwa sanatoryjnego, korzystając również z fachowych informacji i wypowiedzi przedstawicielek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ.

Copyright (c) .2008-2015. by LT Media Net