Numery: 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Lista członków klubu

Numer (25) kwiecień 2012

ĆĆĆ mimo przeszkód komunikacyjnych

To skrzyżowanie Grunwaldzkiej z Matejki jest obecnie jednym z najtrudniejszych miejsc do zejścia się grupki Seniorów. Serca cieszą roboty od Kaponiery do „Monidła”, ale dosłownie z każdego kierunku przeszkody w dotarciu są spore. A jednak w czwarty czwartek marca dotarło nas tylu, że trzeba było dostawiać krzesła do długiego stołu.

Rozmowy były ciekawe, bo każdy zwykł na te spotkania przynosić jakieś aktualności, wspomnienia, czy przemyślenia. A działamy przecież aktywnie w różnych dziedzinach. Właściwie tylko dwie osoby z naszej grupki nie pasjonują się Internetem, czy fotografią. Reszta dzieliła się swoimi „przygodami” zarówno z komputerem, jak i zdjęciami cyfrowymi. Spotkanie będzie chyba mogło być zilustrowane co najmniej z czterech stron widzenia, co mogłyby udowodnić nadesłane zdjęcia? Mimo ochoty do sponsorowania „wściekłych psów” przez Prezesa Klubu Seniorów, który ukończył dopiero kilka dni temu 80 lat, nie wszyscy skorzystali z szansy! Mniejszość poprzestała na … lodach, piwie i herbacie. Posłuchaliśmy opowieści Bogumiła Deckerta o wyprawie w grupie przewodników turystycznych do Częstochowy, zobaczyliśmy zdjęcia i prospekty. Szczególnie ciekawie pokazał nam na zdjęciach bibliotekę jasnogórską, opowiedział o pamiątkach, przechowywanych skrupulatnie na przykład nie tylko z okresu okupacji, ale i czasów walczącej „Solidarności”. Z nowości obejrzano tom opowiadań Włodzimierza Paluszkiewicza pt. „Rażony piorunem”, ofiarowany Ryszardowi Podlewskiemu, o którym nawet koledzy autora z „Tygodnia”, czy dzienników, niczego nie wiedzieli! Po raz pierwszy trafił na ĆĆĆ marcowe Junior Seniorów Kolega Andrzej Radwański, który opowiedział o swych upartych walkach o sprawiedliwość, zakończonych… przeprosinami przez Sąd, prokuraturę i policję dopiero po 10 latach. Uzyskał uniewinnienie, zwrot kosztów procesu i grzywny, którą niesłusznie kiedyś zapłacił… Wymiar sprawiedliwości nie znał przepisów i przywilejów „krótkofalowca”. Wiele wątków to rozliczne wspomnienia każdego z przybyłych z czasu czynnego zaangażowania się w okresie, kiedy jeszcze nie byliśmy „Stypendystami ZUS”. To było ciekawe spotkanie i umówiliśmy się na kolejne w czwarty czwartek o czwartej w kwietniu.

Ryszard Podlewski

Poseł Krystyna Łybacka wśród dziennikarzy – seniorów

Na zaproszenie Zarządu Dziennikarskiego Klubu Seniora na kwietniowym zebraniu tego zespołu gościła poseł Krystyna Łybacka – wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego SLD w Sejmie RP. Towarzyszył jej były senator SLD, przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego SDRP – Ryszard Sławiński.

Dziennikarze – seniorzy, w większości dobrze znani poseł Łybackiej , jako wieloletniej posłance z Poznania, dobrze wykorzystali okazję spotkania do rozmowy o najważniejszych aktualnie sprawach kraju i polskiego społeczeństwa.

W dyskusji wypowiadali się redaktorzy: Antoni Antkowiak, Barbara Kiełczewska – Stasińska, Józef Mozio, Lech Konopiński, Ryszard Podlewski, Mieczysław Skąpski. Tematem wiodącym była rządowa propozycja podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat oraz związane z nią konsekwencje dla rynku pracy, dla życia rodzinnego, dla gospodarki. Poseł Łybacka przedstawiła także propozycje, zgłaszane przez SLD, wydłużenia wieku emerytalnego, ale z uwzględnieniem stażu pracy, a nie tylko lat życia.

Poruszano także wiele innych tematów, m.in. współpracy SLD z innymi ugrupowaniami politycznymi (np. Unią Pracy), przygotowaniami do Kongresu SLD i wyboru szefa tej partii, o pracy polskiego parlamentu i sporach ideowych, o języku nieparlamentarnym, jakim posługują się posłowie, przemawiając w Sejmie, o obradach Komisji Sejmowych itp. Poseł Krystyna Łybacka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.

Obecność prezesa Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP - Ryszarda Sławińskiego – dała asumpt do dyskusji o sprawach dziennikarskich: braku ustawy o zawodzie dziennikarza, nieporozumień między stowarzyszeniami dziennikarzy, braku zainteresowania młodych dziennikarzy przynależnością do stowarzyszeń branżowych, różnych formach cenzury, stosowanych przez pracodawców itp. Wszystkie te problemy uwidaczniają się także w środowisku wielkopolskim.

Copyright (c) .2008-2015. by LT Media Net