Numery: 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Lista członków klubu

Numer (26) maj 2012

Kolejny ĆWIARTEK udany!

Są Koledzy bardzo przywiązani do naszego tradycyjnego, towarzyskiego spotkania w każdy czwarty czwartek miesiąca, czyli ĆĆĆ. Pomaga nam bardzo w pamiętaniu o właściwym dniu głównie internet, szkoda jednak, że nie każdy opanował to znakomite narzędzie. Z konieczności więc sięgamy wtedy po telefon i próbujemy kontaktu z naszymi "zapominalskimi". Zasługi mają tutaj zarówno Prezes, jak i Wiceprezes Klubu Dziennikarzy Seniorów. Dzięki tej koleżeńskiej samopomocy, udaje się nam skutecznie zapewniać przyzwoitą frekwencję. Bolejemy tylko, że nasze Koleżanki tak rzadko zaglądają do gościnnego "Monidła".

Omawialiśmy ostatnio w grupie, która obsiadła ciasno długi stół, najciekawsze problemy, dotyczące miasta i kraju, bo to nasze zawodowe skrzywienie, z którego żaden lek, ani wiek nas nie uleczy. Byliśmy wdzięczni Bogumiłowi Deckertowi za szereg ciekawostek z Poznania i Wielkopolski, bo zasób jego wiadomości o każdej ulicy, ba nawet domu starszego niż kilkadziesiąt lat jest zaskakujący. Pokazuje nam też zdjęcia, wykonane własnoręcznie na szlaku swoich samotnych, albo grupowych wypraw. Sam miewam o wiele więcej tych ciekawostek, bo Bogumił lubi pokazać to przez internet. Pogoda kwietniowa jeszcze nie pozwalała nam na zajęcie miejsca w ogródku, ale wyraziliśmy zbiorową nadzieję, że to następne spotkanie już spędzimy pod parasolem, na świeżym powietrzu. Kilku kolegów, na których liczyliśmy nie było obecnych w kwietniu. Natomiast dobrym i godnym naśladownictwa obyczajem jest telefoniczne krótkie zawiadomienie, że na kogoś, choć zawsze przyjmujemy to z przykrością, niestety ale nie możemy liczyć. Tak niektórzy koledzy już robią i dzięki im za to! A zatem do 24 maja, jak zawsze o 16.00.

Ryszard Podlewski

Dziennikarze – seniorzy o sanatoriach

Przedstawicielki Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia po raz drugi gościły na zebraniu Dziennikarskiego Klubu Seniora w klubie „Krąg”. Tym razem były to: Katarzyna Kaczorowska – kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz Agnieszka Jankowska – pracownik Biura Prasowego WOW NFZ.

Tematem wprowadzającej wypowiedzi Katarzyny Kaczorowskiej, jak i dyskusji zebranych było lecznictwo uzdrowiskowe. Poinformowano, że w naszym kraju są 44 miejscowości uzdrowiskowe, a w nich kilkadziesiąt sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych. W Wielkopolsce wpływa w ciągu roku 50 tysięcy wniosków o skierowanie do sanatorium, z czego około 36 tysięcy jest realizowanych. Czas oczekiwania na skierowanie od daty złożenia wniosku sięga 18 miesięcy, czyli półtora roku.

Sytuacja taka budzi zrozumiałem niezadowolenie osób chcących skorzystać zz leczenia sanatoryjnego, czemu dali wyraz także dziennikarze – seniorzy, obecni na zebraniu. Podkreślono też niechęć niektórych lekarzy do wydawania skierowań do NFZ dla pacjentów, zwłaszcza starszych, a także złe praktyki, stosowane w niektórych sanatoriach – na przykład segregacji w stołówkach dla pacjentów zagranicznych. Dziennikarze apelowali o przyśpieszenie procedury wydawania skierowań do sanatorium dla osób w starszym wieku.

W czasie zebrania w dniu 8 maja 2012 roku do Dziennikarskiego Klubu Seniora wstąpiło dwóch nowych członków: Bogumił Deckert i Tomasz Dymaczewski.

Copyright (c) .2008-2015. by LT Media Net