Numery: 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Lista członków klubu

Numer (29) wrzesień 2012

Ambitne plany wielkopolskich dziennikarzy

Pierwsze powakacyjne spotkanie Dziennikarskiego Klubu Seniora w Klubie Osiedlowym „Krąg” miało interesujący przebieg. Jak przystało na dziennikarzy, najwięcej uwagi poświęcono … dziennikarstwu. Stało się tak za przyczyną obecności dwóch dziennikarzy – seniorów, którzy pełnią ważne funkcje w Zarządzie Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP: przewodniczącego Tomasza Dymaczewskiego i jego zastępcy – Grzegorza Sporakowskiego.

Przewodniczący poinformował zebranych o najbliższych planach działania Zarządu. Przewidują one przede wszystkim różnorodne inicjatywy na rzecz kształcenia i doskonalenia umiejętności młodych kadr dziennikarskich. Jest to niezbędne ze względu na bardzo niski poziom publikacji dziennikarskich. Poprawie sytuacji w tej dziedzinie służyć ma m.i. akcja pod kryptonimem TARA, w której znajduje się miejsce na pracę z młodzieżą szkół licealnych, nie mówiąc już o studentach dziennikarstwa, nauk politycznych, kulturoznawstwa itp. Akcja będzie realizowana pry współudziale Dziennikarskiego Klubu Seniora i Klubu Osiedlowego „Krąg”., w którym wielkopolscy dziennikarze już się na dobre zadomowili.

Deklarując szeroki udział dziennikarzy – seniorów w realizacji nakreślonych prac, przewodniczący DKS – Ryszard Podlewski pogratulował obu wypowiadającym się dziennikarzom wyboru na odpowiedzialne funkcje w Zarządzie, podkreślając zarazem, że są oni także członkami Dziennikarskiego Klubu Seniora.

Copyright (c) .2008-2015. by LT Media Net